środa, 24 listopada 2021

Inflacja antyfaszyzmuWalka z faszyzmem* wciąż trwa, przybiera nawet na sile. Przed tegorocznym Marszem Niepodległości głos zabrał prof. Paweł Śpiewak. Znany socjolog żydowskiego pochodzenia o największej imprezie patriotycznej w Polsce powiedział między innymi: ''To jest marsz nienawiści. Widać od razu, że to marsz, który jest zbudowany tylko z tego odruchu poniżania, kłócenia się, chuligaństwa swoistego rodzaju. I powiedziałbym jeszcze – o silnym zabarwieniu faszystowskim. Bo faszyzm – definiując najprościej - ma właśnie komponent nacjonalistyczny, czasami rasistowski, ale na pewno ma ten komponent przemocy. I ta przemoc jest częścią ideologii tego pana Bąkiewicza''(1). W dalszej części wywodu nie zabrakło skojarzeń z Nocą kryształową. Nic nowego pod słońcem, chciałoby się rzec, od lat ta sama śpiewka lewicy i liberałów powtarzana jak w katarynce. Powszechnie wiadomo, że Robert Bąkiewicz bardzo alergicznie reaguje na nazywanie swojej osoby lub organizacji faszystowską, grożąc procesami ludziom i mediom przyklejającym mu taką etykietę. 

O wariackim marszu kaliskim 11 listopada napisano już bardzo dużo, wielu reprezentantów prawej strony sceny politycznej nie kryje swojego zadowolenia z aresztowania i zastosowania drakońskich środków zapobiegawczych wobec głównych organizatorów tego wydarzenia. Wśród usatysfakcjonowanych są osoby mniej lub bardziej związane z Mediami Narodowymi: Jan Hernik oraz Radosław Patlewicz. Do środowiska kamratów jest mi bardzo daleko, jednak trzymiesięczny areszt dla Jabłonowskiego i spółki uważam za grubą przesadę. O tym, czy wypadki kaliskie były szaleństwem, głupotą, prowokacją, inscenizacją teatralną, działaniem na szkodę Polski, wulgaryzacją idei narodowej, kpiną z patriotyzmu, agenturalną ''ustawką'' itd. - możemy dyskutować. Natomiast samemu zachowując dystans do faszyzmu, czuję zawsze zażenowanie, gdy ludzie prawicy, zwalczając swoich wrogów, uderzają w buńczuczne tony oparte o niejasny, nieprecyzyjny, pojemny a potencjalnie represywny wobec różnych przejawów działalności prawicowej i narodowej, artykuł 256 kodeksu karnego o ''propagowaniu faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego''. Redaktor Hernik, polemizując w studiu z Grzegorzem Braunem (2) na temat powodów aresztowań kamratów, podkreślił potępieńczo, że ''Panowie zostali aresztowani na podstawie paragrafów 256, 257 m.in., za propagowanie faszyzmu, co widzieliśmy na tych zdjęciach m.in. rózgi liktorskie, czarna furażerka, styl na Duce''. Prezes Korony widzi w tym raczej przejaw gustów odnoszących się do męskiej mody, jednak red. Hernik stanął na stanowisku, że ''to, co robi pan Olszański, w 100% nawiązuje do faszyzmu, łącznie z pieśniami, które są odśpiewywane na jego wiecach.'' Radosław Patlewicz, od lat starający się demaskować Olszańskiego i nawet z nim się procesujący, zdaje się powielać tenże przekaz na swoim profilu na Twitterze (3), zwracając uwagę jednemu z komentatorów przekonanemu, że kamratów zatrzymano za spalenie ''Statutu Kaliskiego'', pisząc: ''A chodzenie w czarnym mundurze z pochodniami w asyście rózg liktorskich? Nie jest to nawiązanie do faszystowskiego marszu na Rzym? Myślcie ludzie trochę. Poza tym za spalenie akurat ich nie ścigają, lecz z art. 256 i 257 kk''.

Choć Olszański nie odżegnuje się od faszyzmu, to ciąg myślowy panów Hernika i Patlewicza skłania do zadumy i zadania kilku pytań. Czy Hernik i Patlewicz, powołując się na paragraf ''faszystowski'' art. 256 kk, nie narażają się na śmieszność? A może panowie tak bardzo chcą zdjąć ze swojego środowiska odium faszyzmu, że jako ''stateczni konserwatyści'' wchodzą w retorykę nieomalże ''salonową'', wypominając swoim oponentom faszyzm? Podpieranie się dwuznacznym, antyfaszystowskim prawem, tylko dlatego, że kogoś się bardzo nie lubi, jest wyrazem albo złej woli, albo paniczną obroną (alibi antyfaszyzmu) przed stygmatyzacją ze strony ''głównego ścieku'' i chęcią uniknięcia wszelkich konotacji z hitleryzmem, ''kamratyzmem'' etc. Do używania przez prawicowców prostackiej zbitki pojęciowej ''faszyzm=nazizm'' już tylko krok. 

Zwykła uczciwość intelektualna, zwłaszcza u historyka Patlewicza, wymaga bardziej zniuansowanego podejścia do kwestii doktrynalnej i praktyki politycznej faszystowskich Włoch, stosunków Polski z tym państwem, również po wybuchu II wojny światowej. Wspomnijmy choćby o udzielonej przez Włochy pomocy przy transporcie polskich żołnierzy z Rumunii i Węgier via Italia do Francji (tzw. turyści Sikorskiego), co wywoływało furię w III Rzeszy, lub nieoceniony wkład Benita Mussoliniego w uwolnienie z niemieckiego obozu koncentracyjnego polskich uczonych aresztowanych w ramach operacji Sonderaktion Krakau.

Idąc panów Hernika i Patlewicza tokiem rozumowania może powinno się usunąć z nacjonalistycznej kolumny Marszu Niepodległości - i przy okazji zrobić donos do prokuratury - przedstawicieli włoskiej neofaszystowskiej partii Forza Nuova? Na dodatek wypadałoby na poważnie podejść do artykułu ''Rzeczpospolitej'' z sierpnia tego roku (4) i skrupulatnie rozliczyć częstochowskie wydawnictwo 3DOM - którego sztandarowymi pozycjami są książki Patlewicza - za dokonanie przez nie reedycji ''Dzienników Turnera'' Andrew McDonalda (właśc. William Luther Pierce), wszak lektura ta była ponoć inspiracją do zamachów i innych zdarzeń, przy których występy Jabłonowskiego są niewieścią przebieżką z naręczami kwiatów po łące. Możliwe, że Patlewicz w proteście powinien zakończyć z 3DOM współpracę i zmienić wydawcę. Panowie, bądźmy poważni i nie brnijmy w tego typu sofizmaty. 

Należy pamiętać, że używanie antyfaszystowskiej retoryki, zwłaszcza na prawicy, jest mieczem obosiecznym, bo każdy prawicowiec w może zostać kiedyś okrzyknięty faszystą i skazany. Tu nie chodzi o kliniczny przypadek Jabłonowskiego, tylko o pewną zasadę. Zostawmy walkę z ''hydrą faszyzmu'' lewicy, chadekom i innym Śpiewakom.

Przypisy:

* Często nie wiadomo, czy słowa ''faszyzm'' i "antyfaszyzm'' pisać w cudzysłowie czy jednak bez.

(1) https://dorzeczy.pl/opinie/224602/historyk-krytykuje-idee-marszu-niepodleglosci.html.

(2) https://medianarodowe.com/2021/11/22/spor-w-studiu-mn-hernik-olszanski-aresztowany-za-promocje-faszyzmu-braun-nie-idzmy-ta-droga/.

(3)  https://twitter.com/RadekPatlewicz?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor.

(4) https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art18705791-oficyna-publikujaca-mentzena-i-brauna-wydala-biblie-terrorystow.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz